exam1Njoftohen të gjithë nxënësit dhe prindërit se të premtën më 22 nëntor do të mbahet testi i përgjithshëm provues nivel shkolle (kl. 6,7,8,9,10,11,12), që do të përfshihen të gjitha lëndët.

Suksese!

Shënim: testi do të përmbajë 100 pyetje dhe do të zgjasë 2 orë mësimi (gjatë ores së 2-të dhe 3-të)