Prezentimi i projekteve kl.8A/8B

Tema:Veshja dhe kultura ilire

Më 19.09.2013

IMG_4571

Puna me projektin në lëndën:Gjuhë shqipe dhe letërsi,nxënësit e klasës 8/A dhe 8/B, përmbajtur temës paraqitën dhe prezentuan punimet e tyre duke shfaqur dhe shprehur me vizatime, fotografi e shkrime  njohuritë  mbi gjuhën, historinë,veshjen dhe kulturën e vjetër ilire.Puna e tyre ishte kreative reciprokisht në zhvillimin e imagjinatës dhe realizimin e projektit.

Orë letrare: Poezi dhe prozë

Më 3.10.2013

Në organizimin “ Ora letrare” nxënësit pjesëmarrës lexuan shkrimet e tyre, poezi dhe prozë me temë të lirë, duke integruar njohuritë për dukuritë gjuhësore dhe letrare.Me zërin e tyre, shprehen në mënyrë artistike krijimet letrare, ku të cilat shkrime u prezentuan në panon e letrarëve të rinj.

Arsimtarja Shpresa Rama