class_1477183cNë kuadër të planifikimit arsimor të shkollës tonë, për herën e dytë në vitin e ardhshëm do të  hapet international class “klasa internacionale” ndryshe nga viti i kaluar edhe këtë vit kemi marrë mësuesën nga Kanada znj. Cheryl Rettig e cila do ta zbatoj programin 100% në gjuhën Angleze.

I mirëpresim të gjithë prindërit e fëmijëve të klasës së parë.