Monthly Archives: September 2014

Extra Lessons for 27.09.2014

ek ders 27.09.2014

The Food Fair On Behalf Of The Charity Club “Shpresa”

The food fair within the charity club “Shpresa” is organized each year, and the purpose is to help the poor people since we are near the EID – AL.

We hope that this organization will continue in coming years, therefore it gives a message and a big aid for poor children in Kosova.

EXTRA LESSON FOR TOMORROW(20.09.2014)

extra Hours

PREZANTIMI I SISTEMIT SHKOLLOR

DSCN0101 (3000 x 2250)

Me rastin e ardhjës së nxënësve te rinjë shkolla jone ka organizuar një koktej. Në këtë koktej u prezantua një prezantim  lidhur me sistemin dhe ecurin e shkollës me vonë u shpjegua perdorimi i database’ it të shkollës dhe prindërve u shpërndan  numrat dhe  email adresat e mësimdhënësve  të  shkollës  pastaj ka vazhduar programi me koktejin e rastit.

Ne i falemnderojmë te gjithë pjesmarësit në program dhe iu urojmë fëmijëve suksese të mëtutjeshme.

More Photos

Extra Lessons for 27.09.2014

EK DERS  27.09.2013