Nxënësit e parashkollorit tonë disa ditë më parë deshën të na tregojnë aftësit e tyre duke bërë një punim në lëndën e Punëdorës dhe me të vërtetë na befasuan me punimet që realizuan. Ju dëshirojmë suksese fëmijëve!

more photos