Monthly Archives: January 2015

Baking

Look at the delicious pasteries made by our wonderfull children

more photos

Ceremonia e Dhënies së Shpërblimeve MACPRO 2015

Me rastin e dhënies së shpërblimeve për Olimpiadën MACPRO 2015 e cila u mbajt sot në lokalet e Kolegjit “Mehmet Akif” në Lipjan, ne mesin e shumë prindërve dhe mysafirëve të tjerë ishin edhe Drejtori i Përgjithshëm i Institucioneve Arsimore”Gulistan” z.Mustafa Erdem, Ministri i Ambientit dhe Planifikimit Hapsinor Ferit Agani, Përfaqësuesi i Arsimit Privat në MASHT Osman Shahini, përfaqësuesit e Drejtorisë së Arsimit të Prishtinës si dhe Drejtori Gjeneral i RTK-së Mentor Shala.
Në sallën e mbushur me plot mysafirë zv.Drejtori i Përgjithshëm, Përgjegjësi për Arsim i Kolegjeve tona z.Yusuf Karabina pos tjerash tha:“ Premtimi ynë ndaj prindërve qe nga fillimi e deri më sot ka qenë se, njohuritë e fituara në shkollat tona nuk do të jenë vetëm teorike por edhe praktike. Fituesit e MACPRO 2014 kanë marrë pjesë në gara të ndryshme ndërkombëtare të mbajtura në Amerikë, Turqi, Holandë, Keni, Indonezi, Rumani etj. dhe kanë sjellë në Kosovë gjithsej 52 medalje, 10 prej të cilave janë medalje të arit.Me MACPRO 2015 synojmë që nxënësit tanë ta dyfishojnë numrin e medaljeve që do të marrin në gara të ndryshme ndërkombëtare gjatë këtij viti.”
MACPRO 2015 është e dyta më radhë dhe kanë marrë pjesë 260 nxënës me 149 projekte të përgatituara nga vetë nxënësit nën vëzhgimin e mësimdhënësve.

Friendship Cake

A group of students from class 9B together with their teacher of Turkish organized on activity. The aim of the activity was to motivate students to love and learn Turkish by recording an original video. Some students helped with the decoration, some – by giving interesting ideas. Suana Selmani took the leading part.

After preparing the cake named “Hand in hand” it was eaten by the whole class with great pleasure. more photos

MACPRO 2015 Finalists

Finalist for MACPRO 2015 are announced.

Click here to see the list.

Trip to Macedonia

ISP students of 8th grades organized a school trip to Macedonia. Our students were able to enjoy themselves and get rid of some stress.

We thank our students for taking part in these trip.

more photos