Të dashur nxënës, rezultatin e Provimit për Bursë të klasëve të 5-ta, 8-ta dhe të 9-ta mund ta gjeni në adresën: Klikoni këtu

Nxënësit të cilët kanë fituar bursë duhet të regjistrohen më së largu deri më 21 Maj 2016
Nxënësit emrat e të cilëve janë shënuar në listë kanë fituar të drejtën e regjistrimit në shkollën tonë.
Aplikimi për regjistrim duhet të bëhet sa më parë, meqenëse numri i nxënësve që do të pranohen është i kufizuar.

Ju falënderojmë për interesimin që keni treguar.