Apliko tani!

 • Dita e provimit final më 01 Prill 2017 e Shtunë
  • Vendi: Mehmet Akif College – Lipjan
   • 08:30 – ardhja në shkollë;
   • 09:00 – hapja e programit;
   • 09:30 – vendosja nëpër klasa;
   • 10:00 – provimi në laboratorium;
   • 13:00 – dreka;
   • 14:00 – shetitje nëpër shkollë,
   • 15:00 ndarja e shpërblimeve.
 • Programi i garës:
  • Etapa e parë më 19 Nëntor 2016 e Shtunë
   • 08:30 – ardhja në shkollë;
   • 09:00 – hapja e programit;
   • 09:30 – vendosja nëpër klasa;
   • 10:00 – faza e parë e provimit;
   • 11:40 – shkuarja nga shkolla.

Mostër i provimit nga lënda e Kimisë – kl. 8
Mostër i provimit nga lënda e Kimisë – kl. 9

 • Shpërblimet

chemistry_odul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Aplikimi dhe pjesëmarrja
  • Të gjitha shkollat publike mund të marrin pjesë.
  • Pjesëmarrës do të jenë nxënësit e kl.8-të dhe të 9-të.
  • Numri i nxënësve pjesëmarrës nga kl.8-ta dhe të 9-ta do të jenë si në vijim:
   • për 1-2 paralele 2 nxënës;
   • për 3-4 paralele 3 nxënës;
   • për 4-5 paralele 4 nxënës;
   • për 6 ose për më shumë paralele 5 nxënës
  • Aplikimet duhet të bëhen në: www.mackosova.com
  • Afati i fundit për aplikim është më 16 Nëntor 2016 e Mërkurë. Aplikimet që bëhen pas kësaj date nuk do të merren parasysh.
 • Data dhe vendi i provimit:
  • Data e provimit (etapa e parë): 19 Nëntor 2016 e Shtunë
  • Vendi:
   • International School of Prishtina
   • Mehmet Akif College – Lipjan
   • Mehmet Akif College – Prizren
   • Mehmet Akif College – Gjakovë
  • Provimi fillon në orën 10:00 h
  • Kohëzgjatja: 100 min.
 • Të dhënat për provim:
  • Niveli i provimit:
   • Për kl. e 8-ta: Njësitë mësimore të kl. 7-ta dhe 8-ta.
   • Për kl. e 9-ta: Njësitë mësimore të kl. 7-ta, 8-ta dhe 9-ta
  • Numri i pyetjeve: 50
  • Pyetjet do të jenë të përpiluara në gjuhën shqipe.
  • Pyetjet do të jenë me alternativa të shumëfishta.
 • Rezultatet e provimit paraprak:
  • Publikimi i rezultatit do të jetë më 23 Nëntor 2016 e Mërkurë përmes internetit.
  • Rezultatet do të jenë në: www.mackosova.com
  • Poashtu nxënësit që kanë mbetur në finale (40 nxënës nga kl.8 dhe 40 nxënës nga kl. e 9-të) dhe shkolla e tyre do të informohen përmes telefonit.