Fillon gara për zbulimin dhe zgjedhjen e talentit më të mirë në MAC dhe ISP.
Nxënësit tanë të talentuar mund të aplikojnë me incizimet e tyre përmes web faqes MAC Talent Application Form
Data e fundit për aplikim është 18 nëntor 2016
21-25 nëntor do të bëhet përzgjedhja e finalistve në nivel të shkollave.
Finalistet më 30 nëntor, në orën 13:00 do të marrin pjesë në programin final që do të mbahet në MAC Lipjan, me një përformansë të drejtpërdrejt (3 min.) para jurisë dhe publikut.
Vlerësimi do të bëhet 50% nga juria dhe 50 % nga votimet online.

Shpërblimet:
Vendi      Shpërblimi
1                100 €
2                 75 €
3                 50€
4                 25€
5                 25€
mactalentposterweb