PROVIMI PËR BURSË për klasë të 6-të, 9-të dhe të 10-të

22 Prill 2017 e shtunë në orën 10:00

Apliko tani!

BURSA PËR SHKOLLIM

për nxënësit më të mirë të 7 qendrave të Kosovës, për secilen veç e veç.

PYETJET E PROVIMIT

Pyetjet e provimit për bursë:

 • për klasën e 6-të përfshihet planprogrami i klasës së 5-të.
 • për klasën e 9-të përfshihet planprogrami i klasës së 7-të dhe 8-të.
 • për klasën e 10-të përfshihet planprogrami i klasës së 8-të dhe 9-të.

Bursat do të jepen në bazë të rezultateve të provimit. Bursat do të jenë të vlefshme deri në përfundim të studimeve në shkollë (me kusht që nxënësi të ketë sukses të shkëlqyeshëm dhe disiplinë të mirë).

PROCEDURA E APLIKIMIT

Pranimi i nxënësve në kl. 6-të, kl. 9-të dhe kl. 10-të bëhet sipas suksesit që tregojnë në provimin për bursë. Dokumentet e nevojshme për aplikim:

– Një vërtetim nga shkolla e mëparshme në të cilën duhet të shënohet klasa.

Aplikimet mund të bëhen personalisht në shkollë apo përmes faqes sonë të internetit. (Në aplikimet online dokumentet e nevojshme për regjistrim në provim, duhet të dorëzohen në shkollë para datës së provimit ose në ditën e provimit).

VENDI I PROVIMEVE

 • Prishtinë:International School of Prishtina, Lagjja “Marigona”
 • Prizren: Kolegji “Mehmet Akif”, Korishë, Prizren
 • Gjakovë: Kolegji “Mehmet Akif”, ish TMK-ja, Gjakovë
 • Lipjan: Kolegji “Mehmet Akif”, Banullë, Lipjan
 • Mitrovicë: Sh.F . “Anton Zako Çajupi”, Rr. Brigada 142, Mitrovicë
 • Malishevë: SH.M.P . “Qendra e Kompetencës” – Qendër, Malishevë
 • Vushtrri: SHMU –te Policia, Vushtrri
 • Gjilan: Sh.F. “Thimi Mitko”, Rr. Skënderbeu, Gjilan
 • Ferizaj: Shkolla “Gjon Serreqi”, Ferizaj

DATA E PROVIMIT

22 Prill, e Shtunë – në orën 10:00
Ditën e provimit duhet ta keni me vete:

 • Vërtetimin e aplikimit për provim;
 • ID;
 • 2 lapsa grafikë;
 • Gomë;
 • Mprehëse.

Rezultatet do të shpallën me datën 26 Prill 2017 në web faqet e kolegjit.