Ju njoftojmë se gjatë muajit tetor në të gjitha shkollat tona do të mbahet Testi Vlerësues.
Në tabelën e poshtme do të gjeni datat, lëndët dhe klasat që do të përfshihen në këtë test.

Për shkollë fillore

Data Lënda Numri i pyetjeve Klasa
18 tetor
E mërkurë
Gjuhë shqipe
Gjuhë angleze
Matematikë
10
10
10
3-4-5

Për shkollë të mesme të ulët dhe të lartë

Data Lënda Numri i pyetjeve Klasa
16 tetor (E hënë) Gjeografi 20 6-12
18 tetor (E mërkurë) Matematikë 20 6-12
20 tetor (E premte) Gj. Shqipe 20 6-12
  • Provimi mbahet gjatë orës së dytë mësimore dhe zgjatë 45 min.
  • Testi vlerësohet si kuiz!

Ju urojmë suksese!