Sot më shumë se 600 nxënës nga 6 komuna dhe 150 shkolla morën pjesë në garat e gjuhës angleze. Falenderojmë nxënësit, prindërit, mësimdhënësit dhe drejtoritë komunale të arsimit për pjesëmarrjen dhe seriozitetin në garë. Today more than 600 hundred students from 8 and 9th grades from 150 schools of six cities took part in the English Competition. Special thanks go to students, parents, teachers and managements.

More photos