Sot më shumë se 374 nxënës nga 6 komuna dhe 110 shkolla morën pjesë në garat e Kimisë. Falenderojmë nxënësit, prindërit, mësimdhënësit dhe drejtoritë komunale të arsimit për pjesëmarrjen dhe seriozitetin në garë. Today more than 374 hundred students from 8 and 9th grades from 110 schools of six cities took part in the Chemistry Competition. Special thanks go to students, parents, teachers and managements.

More photos